Fond index
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я|
1
back to index

Originator: ШЕСТЕРНИН Сергей Павлович, (1864 - 1944)
Reference: Фонд 162, 20 ед. хр. , 1905 - 1939 гг.
Chapter: ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Guide-book: Rossii'skii' gosudarstvennyi' arkhiv sotsial'no-politicheskoi' istorii. Spravochno-informatsionnye materialy k dokumental'nym i muzei'nym fondam RGASPI. Vypusk 3. 2004

Originator: ШЕСТЕРНИН Сергей Павлович, (1864 - 1944)
Reference: Фонд162, 20 дел , 1905 - 1939 гг
Chapter: Ш
Guide-book: Putevoditel' po fondam i kollektsiiam lichnogo proiskhozhdeniia. Rossii'skii' tsentr khraneniia i izucheniia dokumentov novei'shei' istorii. 1996